Årsmøter


Årsmøtet 2019 i Elektromontørenes fagforening Distrikt Hedmark og Oppland  avholdes 26. april 2019 kl.10:00 på Scandic Hotell Ringsaker.


Årsmøtet 2019 i EL og IT Forbundet Distrikt Hedmark og Oppland avholdes 27.april 2018 kl.10:00 på Scandic Hotell Ringsaker.

LOK 2018-2020

Akkordtariffen 2016-