Styremøter

Styremøter i Elektromontørenes Fagforening Distrikt Hedmark og Oppland 2019 : 22. jan, 19. feb, 25. april.

 

LOK 2018-2020

Akkordtariffen 2016-