Møter

Kommende møter:


Forbundsstyremøter: 3. jan. 7. feb. 7. mars. 14. mai. 11. juni.  11. og 12. sept.  23. okt. og 3. des 2019.
 
 
Landsstyremøte EL og IT Forbundet: 12. og 13. juni og 4. og 5. des. 2019.

 

Forhandlingsutvalget: 8. mars, 4. og 5. april, og 5. og 6. juni. 5. september. 20. og 21. nov. 2019.

 

Installasjonsutvalget: 16. og 17. jan.  5. og 6. juni. 5. september. 20. og 21. nov. 2019.

 

DTK LOK 26. til 28 .mars. Hamar(Distriktene Hed-Opp, Rogaland, Agder og Nordland)

 

Landstariffkonferansen LTK 2019 LOK: 14. til 17. okt. 2019 Kongsberg. Forslagsfrist 13. september!

 

EVU konferansen LOK: 24. og 25. sept. 2019.

 

Akkordkonferansen LOK: 5. og 6. nov. 2019.

 

Dagskonferanse LOK området: 14. februar 2019.

 

Landsmøtet i EL og IT Forbundet: 8. til 12. mars 2019 Oslo.

 

Link til El og It Forbundet sin aktivitetskalender:

 http://elogit.no/medlemskap/kurs-og-aktiviteter

 

LOK 2018-2020

Akkordtariffen 2016-