Nye lønnssatser fra 1. april 2018

Ny grunnlønn LOK § 3 A fra 1. april er kr. 211,70 per time. Beregningsgrunnlag lærlinger er kr. 252,87. Minner klubbene om at etterbetaling for de nye lønnssatser er fra 1. april, samt at fagtilleggene er prosent av grunnlønn LOK § 3 A. Ny akkordmultiplikator er 2,244.  Link til protokollen her:

https://elogit.no/sites/elogit/files/arkiv/Tariff/lok_protokoll_nye_lonnssatser_fra_1._april_2018.pdf

 

 

LOK 2018-2020

Akkordtariffen 2016-

Frifagbevegelse