Lokale forhandlinger lønn LOK § 3 E

Det har kommet tilbakemeldinger på at bedriftene sier det ikke er mulig med lokale forhandlinger i forbindelse med årets tariffoppgjør, eller at det ikke kan gis generele tillegg.
Dette er ikke riktig.


Det er fullt mulig å forhandle på LOK § 3 E tilleggene i de ulike bedriftene.
Det ligger 1,2 % til lokale forhandlinger(1,2 % lønnsglidning).
Se utsendte infoskriv til klubbene. Det er viktig at klubbene leser dette, og informerer sine medlemmer. Se også pkt 7 (VII) i riksmeklerens møtebok fra 8.april 2018.
Beregninger som er gjort tilsier at det skal kunne gis lokale tillegg mellom kr. 3,75-4,50 per time.
Er ikke bedriften enig at det skal forhandles/eller at det ikke gis tillegg, så skriv uenighetsprotokoll og send denne til fagforeningen.